پاورپوینت آماده: بررسی ویژگی های انواع گونه های علف هاي هرز

پاورپوینت آماده: بررسی ویژگی های انواع گونه های علف هاي هرز

پاورپوینت آماده:  بررسی ویژگی های انواع گونه های  علف هاي هرز

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 33 اسلاید

بررسی ویژگی های انواع گونه های علف هاي هرز
مقدمه علفهاي هرز بعنوان جزء جدايي ناپذير اكوسيستمهاي زراعي و غير زراعي و يكي از مهمترين عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزي  به شمار مي‌روند، به طوريكه مشكلات اين گياهان،ميليونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقيده برخي از محققين، خسارت علفهاي هرز به محصولات زراعي مي تواند بين10 تا 100 درصد متغير باشد و به طوري كه اگر اين گياهان بدرستي كنترل يا مديريت نشوند، زيان آنها به توليدات كشاورزي مي تواند بيش از آفات وبيماريها باشد از 250000 گونه گياهي شناخته شده حدود 250 گونه (1/0 درصد) آن علف هرز مي باشند كه 76 گونه از آنها جزء مضرترين علفهاي هرز دنيا به شمار مي روند. اين 76 گونه به 30 خانواده گياهي تعلق دارند كه حدود نيمي از آنها متعلق به دو خانواد ه گندميان(Poaceae) و كاسني(Asteraceae) ميباشند.
مشکل علفهای هرز و کنترل آنها با آنکه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما تا دهه های اخير بعنوان فعاليتي جنبی به حساب می آمد. شناخت بيشتر نقش علفهای هرز در کاهش توليد باعث آن گرديده كه در سالهای اخير توجه به شناخت و کنترل اين گياهان بيشتر شود . به طوری که امروزه تلاش تعدادي از کشاورزان ما درجهت کنترل علفهای هرز، مبتنی بر روشهای علمی است که در کشورهای پيشرفته رايج می باشد. از طرف ديگر مشکلات زيست محيطي ناشی از کاربرد بي رويه علف کشها سبب شده که در رابطه با کنترل علفهای هرز قبل از هر چيز توجه ويژه ای به شناخت بيولوژی و اکولوژی اين گياهان معطوف شود. برای دست يابی به يك نظر جامع در مورد مسئله علفهای هرز، شناخت دقيق فلور علفهای هرز ضروری است، در حقيقت ماهيت فلور علفهای هرز تا حد زيادی زمان و روش کنترل را تعيين می کند. بنا بر اين شناسايي و برآورد جمعيت علفهای هرز هر منطقه به عنوان يك نياز اوليه برای اتخاذ روشی مؤثر در اجرای برنامه های کنترل مطرح است.
شناسايي فلور علفهای هرز يك منطقه علاوه بر نقشی که در مديريت اين گياهان دارد، مي تواند در زمينه استفاده های دارويي و مرتعی از اين گياهان نيز حائز اهميت باشد. فهرست بندي تاپيك علفهاي هرز_______________________________________________1.فهرست بندي تاپيك علفهاي هرز 2.دم روباهي باريك 3.بو مادران 4.خارشتر 5.بيدگياه(علف گندمي) 6.يولاف وحشي (جو دوسر) 7.سيرموك(سيروحشي) 8.گون 9.برموس آويخته(علف پشمكي) 10.كيسه كشيش 11.سلمه تره(سلمك) 12. اويارسلام
13 . گل گندم(شش بر تيغ( 14.گنگر صحرايي(خارلته يا خار كنگر) دم روباهي باريكAlopecurus myosuroidesFoxtail grass(Slender foxtail)از علفهاي هرز يكساله با ساقه هاي باريك است.از خانواده poaceae كه توسط بذر تكثير مي يابد .با ساقه هايي كه درازاي ان تا60سانتي متر ميرسد و به صورت توده هاي نزديك به هم ديده ميشوند.در انتهاي هرساقه، سنبله باريك و طويل ريشكدار به طول 3-10سانتيمتر قرار دارد.گل اذين از نوع Spike و متراكم ،شبيه به دم روباه است. برگها داراي ليگول غشايي و محل اتصالشان به ساقه متورم است. گلومهاي آن نوك تيز و مايل به سفيد است كه سه رگبرگ سبزرنگ،ان را از گلوم ساير گندميان متمايز ميكند،پوشينه هاي دم روباهي باريك،به

پاورپوینت درباره علف های هرز

پاورپوينت درباره علف هاي هرز


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 59 اسلایدقسمتی از متن .ppt :علف هاي هرزعناوین اصلی:تعریف علف هرزتقسیم بندی مختلف علف هاي هرزروشهاي مختلف کنترل علف هاي هرز معرفی علف هاي هرز مهم شایع در باغات میوه و راههاي مناسب مبارزه با آنهاخسارات ناشی از استرس هاي مختلف محیطی :علف هاي هرز 45  درصد پرندگان و  جوندگان5  درصدحشرات و آفات30 درصدبیماری ها20درصدتعریف علف هرز :علف هرز گیاهی است كه بر خلاف میل ما رشد می كند.برای اولین بار در سال 1731علف هرز را تعریف كردند وبعد ازآن چندین تعریف برای علف هرز پیشنهاد شد است اما یك گیاه كه بطور ناخواسته در خارج از زمان و مكان رشد كند تنها تعریف پذیرفته شده می باشد.خصوصیا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره علف های هرز

پاورپوينت درباره علف هاي هرز


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 59 اسلایدقسمتی از متن .ppt :علف هاي هرزعناوین اصلی:تعریف علف هرزتقسیم بندی مختلف علف هاي هرزروشهاي مختلف کنترل علف هاي هرز معرفی علف هاي هرز مهم شایع در باغات میوه و راههاي مناسب مبارزه با آنهاخسارات ناشی از استرس هاي مختلف محیطی :علف هاي هرز 45  درصد پرندگان و  جوندگان5  درصدحشرات و آفات30 درصدبیماری ها20درصدتعریف علف هرز :علف هرز گیاهی است كه بر خلاف میل ما رشد می كند.برای اولین بار در سال 1731علف هرز را تعریف كردند وبعد ازآن چندین تعریف برای علف هرز پیشنهاد شد است اما یك گیاه كه بطور ناخواسته در خارج از زمان و مكان رشد كند تنها تعریف پذیرفته شده می باشد.خصوصیا

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مدیریت علفهای هرز در تولید برنج

پاورپوينت با موضوع مدیریت علفهاي هرز در تولید برنج


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 51 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مدیریت علفهاي هرز در تولید برنجاکولوژی علف هاي هرز:خصوصیات علف هاي هرز امکان رقابت و تحمل شرایط نامساعد را برای آنها فراهم می کندو آنها را قادر می سازد تا در شرایط نا متعادل محیطی بهتر رشد کنند.در یک مجموعه کلیماکس ثابت (مثل مرغزارها یا بیابانهاي سرد)، گیاهانی که ما آنها را به عنوان متجاوزین می نامیم در واقع بخشی از حیات گیاهی طبیعت است .وجود علف هاي هرز مختص مکان هايی است که نظم طبیعی آنها به هم خورده است.قبل از آفرینش بشر انتخاب طبیعی در جهت حفظ گیاهانی بوده است که با شرایط نامساعد و متغیر محیطی سازش یافته اند.نهايتاً گیاهان بطرف محیط ه

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مدیریت علفهای هرز در تولید برنج

پاورپوينت با موضوع مدیریت علفهاي هرز در تولید برنج


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 51 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مدیریت علفهاي هرز در تولید برنجاکولوژی علف هاي هرز:خصوصیات علف هاي هرز امکان رقابت و تحمل شرایط نامساعد را برای آنها فراهم می کندو آنها را قادر می سازد تا در شرایط نا متعادل محیطی بهتر رشد کنند.در یک مجموعه کلیماکس ثابت (مثل مرغزارها یا بیابانهاي سرد)، گیاهانی که ما آنها را به عنوان متجاوزین می نامیم در واقع بخشی از حیات گیاهی طبیعت است .وجود علف هاي هرز مختص مکان هايی است که نظم طبیعی آنها به هم خورده است.قبل از آفرینش بشر انتخاب طبیعی در جهت حفظ گیاهانی بوده است که با شرایط نامساعد و متغیر محیطی سازش یافته اند.نهايتاً گیاهان بطرف محیط ه

ادامه مطلب  

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با علف هرز قاصدک - 15 اسلاید

پاورپوينت ارزشمند آشنایی با علف هرز قاصدک - 15 اسلاید


پاورپوينت ارزشمند آشنایی با علف هرز قاصدکپاورپوينت ارزشمند آشنایی با علف هرز قاصدکپاورپوينت ارزشمند آشنایی با علف هرز قاصدک پاورپوينت ارزشمند آشنایی با علف هرز قاصدکپاورپوينت ارزشمند آشنایی با علف هرز قاصدکپاورپوينت ارزشمند آشنایی با علف هرز قاصدکمقدمه علفهاي هرز به گروهی از گیاهان گفته می‌شود که برخلاف میل ظاهری در مزرعه یا باغ رشد می‌کنند. ممکن است بوته‌هايی از گندم در مزرعه جو دیده شود که به عنوان علف هرز حذف شوند هر چند که ارزش اقتصادی گندم از جو بیشتر باشد.اغلب ، علفهاي هرز با گیاه زراعی همزمانی رسیدن دارند در نتیجه موقع برداشت محصول بذرشان مخلوط می‌شود و باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی می‌شود. آشنا شدن با وسعت خساراتی که از نظر کمی ‌و کیفی علفهاي هرز بر محصولات وارد می‌کنند

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در موردشناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي

دانلود تحقیق در موردشناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزی


نام فایل : شناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزیفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 157حجم : 5 مگابایتبسم الله الر حمن الرحیم شناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزی بنام خداوند بخشنده مهربان پس از جستجوی فراوان وبا همكاری اساتید ارجمند ودستاندر كاران محترم اموزشكده كشاورزی نیشابور موفق شدیم گونه ها ئی از علف هاي هرز این اموزشكده را شناسا یی و با كمك از مطالب و تصاویر بر گرفته از اینترنت ‘ این پاور پینت علمی و تحقیقاتی را تهیه كنیم مقدمه علفهاي هرز بعنوان جزء جدایی ناپذیر اكوسیستمهاي زراعی و غیر زراعی و یكی از مهمترین عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزی  به شمار می‌روند، به طوریكه مشكلات این گیاهان،میلیونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقیده برخی از محققین، خس

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در موردشناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي

دانلود تحقیق در موردشناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزی


نام فایل : شناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزیفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 157حجم : 5 مگابایتبسم الله الر حمن الرحیم شناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزی بنام خداوند بخشنده مهربان پس از جستجوی فراوان وبا همكاری اساتید ارجمند ودستاندر كاران محترم اموزشكده كشاورزی نیشابور موفق شدیم گونه ها ئی از علف هاي هرز این اموزشكده را شناسا یی و با كمك از مطالب و تصاویر بر گرفته از اینترنت ‘ این پاور پینت علمی و تحقیقاتی را تهیه كنیم مقدمه علفهاي هرز بعنوان جزء جدایی ناپذیر اكوسیستمهاي زراعی و غیر زراعی و یكی از مهمترین عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزی  به شمار می‌روند، به طوریكه مشكلات این گیاهان،میلیونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقیده برخی از محققین، خس

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در موردشناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي

دانلود تحقیق در موردشناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزی


نام فایل : شناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزیفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 157حجم : 5 مگابایتبسم الله الر حمن الرحیم شناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزی بنام خداوند بخشنده مهربان پس از جستجوی فراوان وبا همكاری اساتید ارجمند ودستاندر كاران محترم اموزشكده كشاورزی نیشابور موفق شدیم گونه ها ئی از علف هاي هرز این اموزشكده را شناسا یی و با كمك از مطالب و تصاویر بر گرفته از اینترنت ‘ این پاور پینت علمی و تحقیقاتی را تهیه كنیم مقدمه علفهاي هرز بعنوان جزء جدایی ناپذیر اكوسیستمهاي زراعی و غیر زراعی و یكی از مهمترین عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزی  به شمار می‌روند، به طوریكه مشكلات این گیاهان،میلیونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقیده برخی از محققین، خس

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در موردشناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي

دانلود تحقیق در موردشناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزی


نام فایل : شناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزیفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 157حجم : 5 مگابایتبسم الله الر حمن الرحیم شناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزی بنام خداوند بخشنده مهربان پس از جستجوی فراوان وبا همكاری اساتید ارجمند ودستاندر كاران محترم اموزشكده كشاورزی نیشابور موفق شدیم گونه ها ئی از علف هاي هرز این اموزشكده را شناسا یی و با كمك از مطالب و تصاویر بر گرفته از اینترنت ‘ این پاور پینت علمی و تحقیقاتی را تهیه كنیم مقدمه علفهاي هرز بعنوان جزء جدایی ناپذیر اكوسیستمهاي زراعی و غیر زراعی و یكی از مهمترین عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزی  به شمار می‌روند، به طوریكه مشكلات این گیاهان،میلیونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقیده برخی از محققین، خس

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل با موضوع شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي

پاورپوينت جامع و کامل با موضوع شناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 158 اسلایدقسمتی از متن .ppt :شناسائی گونه هاي  علف هاي هرز اموزشكده كشاورزیمقدمه     علفهاي هرز بعنوان جزء جدایی ناپذیر اكوسیستمهاي زراعی و غیر زراعی و یكی از مهمترین عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزی  به شمار می‌روند، به طوریكه مشكلات این گیاهان،میلیونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقیده برخی از محققین، خسارت علفهاي هرز به محصولات زراعی می تواند بین10 تا 100 درصد متغیر باشد و به طوری كه اگر این گیاهان بدرستی كنترل یا مدیریت نشوند، زیان آنها به تولیدات كشاورزی می تواند بیش از آفات وبیماری

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل با موضوع شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي

پاورپوينت جامع و کامل با موضوع شناسائی گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 158 اسلایدقسمتی از متن .ppt :شناسائی گونه هاي  علف هاي هرز اموزشكده كشاورزیمقدمه     علفهاي هرز بعنوان جزء جدایی ناپذیر اكوسیستمهاي زراعی و غیر زراعی و یكی از مهمترین عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزی  به شمار می‌روند، به طوریكه مشكلات این گیاهان،میلیونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقیده برخی از محققین، خسارت علفهاي هرز به محصولات زراعی می تواند بین10 تا 100 درصد متغیر باشد و به طوری كه اگر این گیاهان بدرستی كنترل یا مدیریت نشوند، زیان آنها به تولیدات كشاورزی می تواند بیش از آفات وبیماری

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده: بررسی ویژگی های انواع گونه های علف هاي هرز

پاورپوينت آماده: بررسي ويژگي هاي انواع گونه هاي علف هاي هرز


مطالب اسلایدهاي ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 33 اسلاید بررسي ويژگي هاي انواع گونه هاي علف هاي هرز مقدمه علفهاي هرز بعنوان جزء جدایی ناپذیر اكوسیستمهاي زراعی و غیر زراعی و یكی از مهمترین عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزی  به شمار می‌روند، به طوریكه مشكلات این گیاهان،میلیونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقیده برخی از محققین، خسارت علفهاي هرز به محصولات زراعی می تواند بین10 تا 100 درصد متغیر باشد و به طوری كه اگر این گیاهان بدرستی كنترل یا مدیریت نشوند، زیان آنها به تولیدات كشاورزی می تواند بیش از آفات وبیماریها باشد از 250000 گونه گیاهی شناخته شده حدود 250 گونه (1/0 درصد) آن علف هرز می باشند كه 76 گونه از آنها جزء مضرترین علفهاي هرز دنیا به شمار می

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده: بررسی ویژگی های انواع گونه های علف هاي هرز

پاورپوينت آماده: بررسي ويژگي هاي انواع گونه هاي علف هاي هرز


مطالب اسلایدهاي ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 33 اسلاید بررسي ويژگي هاي انواع گونه هاي علف هاي هرز مقدمه علفهاي هرز بعنوان جزء جدایی ناپذیر اكوسیستمهاي زراعی و غیر زراعی و یكی از مهمترین عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزی  به شمار می‌روند، به طوریكه مشكلات این گیاهان،میلیونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقیده برخی از محققین، خسارت علفهاي هرز به محصولات زراعی می تواند بین10 تا 100 درصد متغیر باشد و به طوری كه اگر این گیاهان بدرستی كنترل یا مدیریت نشوند، زیان آنها به تولیدات كشاورزی می تواند بیش از آفات وبیماریها باشد از 250000 گونه گیاهی شناخته شده حدود 250 گونه (1/0 درصد) آن علف هرز می باشند كه 76 گونه از آنها جزء مضرترین علفهاي هرز دنیا به شمار می

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; پاورپوینت علفهاي هرزوكنترل ان د رشرايط ديم 22 (2)

پاورپوينت آماده; پاورپوينت علفهاي هرزوكنترل ان د رشرایط دیم 22 (2)


مطالب اسلایدهاي ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 22 اسلایدبسم الله الرحمن الرحیم عنوان پروژه: علفهاي هرزوكنترل ان د رشرایط دیم استاد راهنما:جناب اقای مهندس علیمحمدیارائه دهنده: مهتاب رمضا نی فهرست مطالب زمان مبارزهپیشگیری از ورود علف هرزبه مزرعهنحوه مبارزه شیمیایی وفیزیكیفهرست منابع مقدمه: تعریف علف هرزويژگيهاي خاص علف هرزطبقه بندی علف هرزراههاي انتشارو هجوم علف هرزنحوه خسارتمبارزه باعلفهاي هرز در دیمزارها تعریف علف هرزومشخصات واهمیت ان معمولاًد وتعریف برای علف هرز وجوددارد: علفهاي هرز به عنوان گیاهانی هستند كه به طورناخواسته خارج ازمكان اصلی خود میرویند ودرتعریف دیگرعلفهاي هرزرابه عنوان گیاهانی كه كاربردشان هنوز شناخته نشده است معرفی میكنند.طبق تعریف اول: بین علفهاي هرزواقعی و گ

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; پاورپوینت علفهاي هرزوكنترل ان د رشرايط ديم 22 (2)

پاورپوينت آماده; پاورپوينت علفهاي هرزوكنترل ان د رشرایط دیم 22 (2)


مطالب اسلایدهاي ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 22 اسلایدبسم الله الرحمن الرحیم عنوان پروژه: علفهاي هرزوكنترل ان د رشرایط دیم استاد راهنما:جناب اقای مهندس علیمحمدیارائه دهنده: مهتاب رمضا نی فهرست مطالب زمان مبارزهپیشگیری از ورود علف هرزبه مزرعهنحوه مبارزه شیمیایی وفیزیكیفهرست منابع مقدمه: تعریف علف هرزويژگيهاي خاص علف هرزطبقه بندی علف هرزراههاي انتشارو هجوم علف هرزنحوه خسارتمبارزه باعلفهاي هرز در دیمزارها تعریف علف هرزومشخصات واهمیت ان معمولاًد وتعریف برای علف هرز وجوددارد: علفهاي هرز به عنوان گیاهانی هستند كه به طورناخواسته خارج ازمكان اصلی خود میرویند ودرتعریف دیگرعلفهاي هرزرابه عنوان گیاهانی كه كاربردشان هنوز شناخته نشده است معرفی میكنند.طبق تعریف اول: بین علفهاي هرزواقعی و گ

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; علفهاي هرزوكنترل آن در شرايط کشت ديم

پاورپوينت آماده; علفهاي هرزوكنترل آن در شرایط کشت دیم


مطالب اسلایدهاي ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 21 اسلایدعلفهاي هرزوكنترل آن در شرایط کشت دیم فهرست مطالب زمان مبارزهپیشگیری از ورود علف هرزبه مزرعهنحوه مبارزه شیمیایی وفیزیكیفهرست منابع مقدمه: تعریف علف هرزويژگيهاي خاص علف هرزطبقه بندی علف هرزراههاي انتشارو هجوم علف هرزنحوه خسارتمبارزه باعلفهاي هرز در دیمزارها تعریف علف هرزومشخصات واهمیت ان معمولاًد وتعریف برای علف هرز وجوددارد: علفهاي هرز به عنوان گیاهانی هستند كه به طورناخواسته خارج ازمكان اصلی خود میرویند ودرتعریف دیگرعلفهاي هرزرابه عنوان گیاهانی كه كاربردشان هنوز شناخته نشده است معرفی میكنند.طبق تعریف اول: بین علفهاي هرزواقعی و گیاهانی كه تنها مزاحمتهاي اتفاقی به وجود می اورند تفاوت چندانی وجود ندارد. مثلاً اگردر مزرعه سویا گیاه ذرت پید

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; علفهاي هرزوكنترل آن در شرايط کشت ديم

پاورپوينت آماده; علفهاي هرزوكنترل آن در شرایط کشت دیم


مطالب اسلایدهاي ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 21 اسلایدعلفهاي هرزوكنترل آن در شرایط کشت دیم فهرست مطالب زمان مبارزهپیشگیری از ورود علف هرزبه مزرعهنحوه مبارزه شیمیایی وفیزیكیفهرست منابع مقدمه: تعریف علف هرزويژگيهاي خاص علف هرزطبقه بندی علف هرزراههاي انتشارو هجوم علف هرزنحوه خسارتمبارزه باعلفهاي هرز در دیمزارها تعریف علف هرزومشخصات واهمیت ان معمولاًد وتعریف برای علف هرز وجوددارد: علفهاي هرز به عنوان گیاهانی هستند كه به طورناخواسته خارج ازمكان اصلی خود میرویند ودرتعریف دیگرعلفهاي هرزرابه عنوان گیاهانی كه كاربردشان هنوز شناخته نشده است معرفی میكنند.طبق تعریف اول: بین علفهاي هرزواقعی و گیاهانی كه تنها مزاحمتهاي اتفاقی به وجود می اورند تفاوت چندانی وجود ندارد. مثلاً اگردر مزرعه سویا گیاه ذرت پید

ادامه مطلب  

پاورپوینت علف های هرز

پاورپوينت علف هاي هرز


        نوع فایل power pointقابل ویرایش 59 اسلاید قسمتی از اسلایدها:بطور كلی 46درصد از علف هاي هرز را علف هاي هرز یكساله و45 درصد چند ساله و9درصد ازآنها را علف هاي هرز دوساله تشكیل می دهند.از لحاظ تولید بذر:     چند ساله ها      <    دوساله ها    <<  یكساله ها.از لحاظ مشكل بودن برای كنترل:     دو ساله ها <یكساله ها    <چند ساله ..علف هاي هرزC3 :گیاهانی كه اولین ماده حاصل از فتوسنتز آنها یك اسید سه كربنه می باشد مثل علف هاي هرز سلمه تره-هفت بند –یولاف. علف هاي هرز C4: علف هاي هرز كه اولین ماده حاصل از فتوسنتز آنها چهار كربنه می باشد مثل اویارسلام –دژگال –پنجه

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع آمار خسارت علفهاي هرز در گندم

پاورپوينت با موضوع آمار خسارت علفهاي هرز در گندم


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 29 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آمار خسارت علفهاي هرز در گندمعلف هرز چیست؟گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است.در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند.نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.در زیستگاههاي تخریب شده مستقر می شوند.از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.بافعالیتهاي انسان درمکانها یا زمانهاي خاص دخالت میکنند. گندم و اهمیت آنکشت آسانمنبع غذایی اصلی انسان  توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف  مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشتتوانایی تولید عملکرد بالا عوامل مهم و تاثیر گذار در تولید گندم1

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع آمار خسارت علفهاي هرز در گندم

پاورپوينت با موضوع آمار خسارت علفهاي هرز در گندم


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 29 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آمار خسارت علفهاي هرز در گندمعلف هرز چیست؟گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است.در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند.نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.در زیستگاههاي تخریب شده مستقر می شوند.از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.بافعالیتهاي انسان درمکانها یا زمانهاي خاص دخالت میکنند. گندم و اهمیت آنکشت آسانمنبع غذایی اصلی انسان  توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف  مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشتتوانایی تولید عملکرد بالا عوامل مهم و تاثیر گذار در تولید گندم1

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد زراعت چغندر قند

پاورپوينت درمورد زراعت چغندر قند


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 22 اسلایدموضوع : اصول ترویج پاییز 83 چغندر قند مقدمه زراعت چغندر به روش سنتی و نیمه مكانیزه پرهزینه میباشد بطوریكه عملكرد 25_30 تن ریشه در هكتار معادل هزینه هاي تولید میباشد. از این رو باید كمیت و كیفیت تولید بالا برده شود تا زراعت این محصول توجیه اقتصادی داشته باشد . انتخاب زمین مناسب خاكهايی كه ساختمان متوسط و عمیق دارند برای كشت مناسب هستند . در خاكهايی با شوری كم یا ( لب شور ) نیز میتوان كشت كرد .خاك هاي سبك و خیلی سنگین مناسب نمیباشند . تناوب چغندر گیاهی وجینی است كه باعث كم كردن تراكم علف هاي هرز میشود و حاصلخیزی خاك را بهتر میكند .برای كم كردن علفهاي هرز ، آفات و بیماریها باید در كشت تناوب را رعایت كرد .در یك قطعه زمین هر 3 سال ی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد زراعت چغندر قند

پاورپوينت درمورد زراعت چغندر قند


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 22 اسلایدموضوع : اصول ترویج پاییز 83 چغندر قند مقدمه زراعت چغندر به روش سنتی و نیمه مكانیزه پرهزینه میباشد بطوریكه عملكرد 25_30 تن ریشه در هكتار معادل هزینه هاي تولید میباشد. از این رو باید كمیت و كیفیت تولید بالا برده شود تا زراعت این محصول توجیه اقتصادی داشته باشد . انتخاب زمین مناسب خاكهايی كه ساختمان متوسط و عمیق دارند برای كشت مناسب هستند . در خاكهايی با شوری كم یا ( لب شور ) نیز میتوان كشت كرد .خاك هاي سبك و خیلی سنگین مناسب نمیباشند . تناوب چغندر گیاهی وجینی است كه باعث كم كردن تراكم علف هاي هرز میشود و حاصلخیزی خاك را بهتر میكند .برای كم كردن علفهاي هرز ، آفات و بیماریها باید در كشت تناوب را رعایت كرد .در یك قطعه زمین هر 3 سال ی

ادامه مطلب  

خرید و دانلود تحقیق: آشنایی با گیاهان هرز و ترکیبات شیمیایی، انواع و خواص آنها

خرید و دانلود تحقیق: آشنایی با گیاهان هرز و ترکیبات شیمیایی، انواع و خواص آنها


فرمت ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات : 90 صفحهآشنایی با گیاهان هرز و ترکیبات شیمیایی، انواع و خواص آنهاعلفهاي هرز ایران بسیار متنوع و از تیره‌ها یا خانواده‌هاي مختلف‌اند. گیاه هرز گیاهی است که ناخواسته در زمین‌هاي کشاورزی رشد می‌کند و با رقابت با گیاه اصلی به کشت لطمه می‌زند. بنابراین گیاه هرز بی مصرف یا ماهیتا مضر نیست بلکه از نظر کشاورزی هرز به‌شمار می‌رود. بسیاری از گیاهانی که در اینجا نام برده می‌شوند مصرف خوراکی و علوفه‌ای و داروئی و تزئینی هم دارند.تقسیم بندی علفهاي هرز از روی ويژگيهاي ساقهبرخی اطلاعات این بخش یا مقاله اثبات نشده‌اند و ممکن است قابل اعتماد نباشند. درستی آنها باید بازنگری شود و در صورت لزوم تغییرات مناسب در

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی

پاورپوينت با موضوع كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 30 اسلایدقسمتی از متن .ppt :كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادیاست.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود.كنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است:  1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز:در این روش برای جلوگیری،كنترل یا كاهش استقرار گیاه هرز از استعدادهاي تغییر پذیرگیاه مانند رشد،عادتها،سازشها و توانایی رقابت گیاهان هرز استفاده می

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی

پاورپوينت با موضوع كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 30 اسلایدقسمتی از متن .ppt :كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادیاست.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود.كنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است:  1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز:در این روش برای جلوگیری،كنترل یا كاهش استقرار گیاه هرز از استعدادهاي تغییر پذیرگیاه مانند رشد،عادتها،سازشها و توانایی رقابت گیاهان هرز استفاده می

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق درمورد آشنايي با علفهاي هرز

دانلود تحقیق درمورد آشنایی با علفهاي هرز


دانلود تحقیق درمورد آشنایی با علفهاي هرز 42صفحه همراه باتصویرفرمتword مقدمه :    علف هاي هرز گیاهانی هستند که در مکانهايی که نباید برویند رشد می کنند و یا در فصولی رشد می نمایند که در آن فصل محصولات دیگری در زمین کاشته شده است. بطوریكه دانشمندان اظهار می دارند رویش گندم در مزرعه جو و رویش جو در مزرعه گندم علف هرز محسوب می گردد. اغلب علف هاي هرز با محصولات اصلی جهت استفاده از آب، غذا و نور رقابت می کنند و از رشد ایده ال محصول مورد نظر ممانعت می کنند. علف هاي هرز ممکن است کارایی و عملکرد محصول را با تاخیر در زمان برداشت آن محصول کاهش دهند و یا این که باعث کاهش کیفیت محصول گردیده و یا با تولید بذور و ریشه هاي نابجا مزرعه را آلوده نمایند. 2-11- طبقه بندی علفهاي هرز:    طبقه بندی علفهاي هرز براس

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق درمورد آشنايي با علفهاي هرز

دانلود تحقیق درمورد آشنایی با علفهاي هرز


دانلود تحقیق درمورد آشنایی با علفهاي هرز 42صفحه همراه باتصویرفرمتword مقدمه :    علف هاي هرز گیاهانی هستند که در مکانهايی که نباید برویند رشد می کنند و یا در فصولی رشد می نمایند که در آن فصل محصولات دیگری در زمین کاشته شده است. بطوریكه دانشمندان اظهار می دارند رویش گندم در مزرعه جو و رویش جو در مزرعه گندم علف هرز محسوب می گردد. اغلب علف هاي هرز با محصولات اصلی جهت استفاده از آب، غذا و نور رقابت می کنند و از رشد ایده ال محصول مورد نظر ممانعت می کنند. علف هاي هرز ممکن است کارایی و عملکرد محصول را با تاخیر در زمان برداشت آن محصول کاهش دهند و یا این که باعث کاهش کیفیت محصول گردیده و یا با تولید بذور و ریشه هاي نابجا مزرعه را آلوده نمایند. 2-11- طبقه بندی علفهاي هرز:    طبقه بندی علفهاي هرز براس

ادامه مطلب  

آفات و بیماری های مهم درخت بید رشته منابع طبیعی و جنگلداری کشاورزی

آفات و بیماری هاي مهم درخت بید رشته منابع طبیعی و جنگلداری کشاورزی


آفات و بیماری هاي مهم درخت بید رشته منابع طبیعی و جنگلداری کشاورزی  مقدمه اهمیت فضای سبز و جنگل برای انسان بشر از روزی که در کره زمین زیست خود ا شروع کرد، شروع به استفاده از منابع طبیعی، جنگلها و مراتع جهت تأمین نیازهاي خود نمود بطوریکه از میوه، چوب، جهت تغذیه، سوخت . . . استفاده نمود. که با توجه به روند افزایش این مسئله نیز افزایش یافت. بطوریکه در قرن 18 و 19 بسیاری  از کشورهاي اروپایی و آفریقایی تا 95% درآمد کشورشان از این طریق بدست می آید که باعث نابودی جنگلها و مراتع در بسیاری از این مناطق گردید. الف- مشخصات اقلیمی بعلت وسعت زیاد کشور و موقعیت خاص جغرافیایی آب و هوای مختلفی در نقاط مخلف کشور حکمفرما می باشد در تابستان هوا در فلات مرکزی ایران بسیار گرم می شود و از آنجایی که بسیاری از کو

ادامه مطلب  

آفات و بیماری های مهم درخت بید رشته منابع طبیعی و جنگلداری کشاورزی

آفات و بیماری هاي مهم درخت بید رشته منابع طبیعی و جنگلداری کشاورزی


آفات و بیماری هاي مهم درخت بید رشته منابع طبیعی و جنگلداری کشاورزی  مقدمه اهمیت فضای سبز و جنگل برای انسان بشر از روزی که در کره زمین زیست خود ا شروع کرد، شروع به استفاده از منابع طبیعی، جنگلها و مراتع جهت تأمین نیازهاي خود نمود بطوریکه از میوه، چوب، جهت تغذیه، سوخت . . . استفاده نمود. که با توجه به روند افزایش این مسئله نیز افزایش یافت. بطوریکه در قرن 18 و 19 بسیاری  از کشورهاي اروپایی و آفریقایی تا 95% درآمد کشورشان از این طریق بدست می آید که باعث نابودی جنگلها و مراتع در بسیاری از این مناطق گردید. الف- مشخصات اقلیمی بعلت وسعت زیاد کشور و موقعیت خاص جغرافیایی آب و هوای مختلفی در نقاط مخلف کشور حکمفرما می باشد در تابستان هوا در فلات مرکزی ایران بسیار گرم می شود و از آنجایی که بسیاری از کو

ادامه مطلب  

پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها

پاورپوينت کنترل علف هاي هرز حبوبات ها


این فایل حاوی مطالعه پاورپوينت کنترل علف هاي هرز حبوبات ها می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.     فهرستکنترل علف هاي هرز حبوبات هابقولاتپراکنشارزش اقتصادی سایر خصوصیاتعلفهاي هرز حبوباتنخودکنترل علفهاي هرز درنخود گیاهان پوششیمبارزه بیولوژیكیکنترل بیولوژیک علفهاي هرز: اساسمهمترین علفکشهاي مورد استفاده درنخودکنترل تلفیقیمنابعتصویر محیط برنامه

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده ; بررسی کاربرد و ویژگی های يولاف - علف هرز مزارع گندم و جو

پاورپوينت آماده ; بررسي کاربرد و ويژگي هاي یولاف - علف هرز مزارع گندم و جو


مطالب اسلایدهاي ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 23 اسلایدبررسي کاربرد و ويژگي هاي یولاف - علف هرز مزارع گندم و جو یولاف Avena sativa/Oat یولاف در ابتدا علف هرز مزارع گندم و جو بوده و با گسترش دامنه ی کشت  گندم و جو به صورت گیاه زراعی درآمده است. دلیل اصلی عملکرد بالای این گیاه در عرض هاي جغرافیایی بالا سازش آن با سرما است.تولید جهانی یولاف در سال 2005 حدود 4/21 میلیون تن بوده است.دارای گونه هاي تترا پلوییدو دیپلویید و هگزاپلوییدی می باشد.مهمترین کشورهاي تولید کننده ی یولاف آمریکا.کانادا و لهستان می باشند.عمده ترین  ارقام یولاف زراعی از گونه ی sativa می باشند.دانه یولاف به طور مستقیم  مورد استفاده ی اسب.گوسفند و پرندگان قرار می گیرد. ويژگي هاي گیاه شناسی یو

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده ; بررسی کاربرد و ویژگی های يولاف - علف هرز مزارع گندم و جو

پاورپوينت آماده ; بررسي کاربرد و ويژگي هاي یولاف - علف هرز مزارع گندم و جو


مطالب اسلایدهاي ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 23 اسلایدبررسي کاربرد و ويژگي هاي یولاف - علف هرز مزارع گندم و جو یولاف Avena sativa/Oat یولاف در ابتدا علف هرز مزارع گندم و جو بوده و با گسترش دامنه ی کشت  گندم و جو به صورت گیاه زراعی درآمده است. دلیل اصلی عملکرد بالای این گیاه در عرض هاي جغرافیایی بالا سازش آن با سرما است.تولید جهانی یولاف در سال 2005 حدود 4/21 میلیون تن بوده است.دارای گونه هاي تترا پلوییدو دیپلویید و هگزاپلوییدی می باشد.مهمترین کشورهاي تولید کننده ی یولاف آمریکا.کانادا و لهستان می باشند.عمده ترین  ارقام یولاف زراعی از گونه ی sativa می باشند.دانه یولاف به طور مستقیم  مورد استفاده ی اسب.گوسفند و پرندگان قرار می گیرد. ويژگي هاي گیاه شناسی یو

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان مدیریت علفهای هرز گندم - 45 اسلاید (چند اسلاید محدود به انگلیسی)

پاورپوينت با عنوان مدیریت علفهاي هرز گندم - 45 اسلاید (چند اسلاید محدود به انگلیسی)


پاورپوينت با عنوان مدیریت علفهاي هرز گندم - 45 اسلاید (چند اسلاید محدود به انگلیسی)پاورپوينت با عنوان مدیریت علفهاي هرز گندم - 45 اسلاید (چند اسلاید محدود به انگلیسی)پاورپوينت با عنوان مدیریت علفهاي هرز گندم - 45 اسلاید (چند اسلاید محدود به انگلیسی)پاورپوينت با عنوان مدیریت علفهاي هرز گندم - 45 اسلاید (چند اسلاید محدود به انگلیسی)پاورپوينت با عنوان مدیریت علفهاي هرز گندم - 45 اسلاید (چند اسلاید محدود به انگلیسی)پاورپوينت با عنوان مدیریت علفهاي هرز گندم - 45 اسلاید (چند اسلاید محدود به انگلیسی) این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهايی از متن آن را مشاهده می کنید:پاورپوينت با عنوان مدیریت علفهاي هرز گندم - 45 اسلاید (چند اسلاید محدود به انگلیسی) علف

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان علف هرز

پاورپوينت با عنوان علف هرز


       پاورپوينت با عنوان علف هرز در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهتوق ماده علف هرز تلخه                           نام جنس Acroptilon كاهوك خار زن باباشیر تیغیشنگخار ایتالیایی (تاتاری)گلرنگ وحشیشكر تیغالتاج خروس خوابیدهپنجه مرغیتاتورهدم اسبشیرین بیانشاه ترهیونجه زردلاله اتشیمادر گندم(جو هرز)ختمیگاوزبان بدلعلف چسبكگل گندم خاردا رشبدرك

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مدیریت علفهای هرز گندم

پاورپوينت با موضوع مدیریت علفهاي هرز گندم


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 46 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مدیریت علفهاي هرز گندمگندم واهمیت آنکشت آسانمنبع غذایی اصلی انسانتوانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلفمهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشتتوانایی تولید عملکرد بالااجزای اصلی برای عملکرد گندمجمعیت گیاهیتعدادپنجهاندازه سنبلهتعداد دانه هاي موجود در سنبلچهوزن بذرعوامل مهم وتاثیر گذار در تولید گندم1- واریته2- شرایط اقلیمی3- خاک4- نوع&

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مدیریت علفهای هرز گندم

پاورپوينت با موضوع مدیریت علفهاي هرز گندم


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 46 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مدیریت علفهاي هرز گندمگندم واهمیت آنکشت آسانمنبع غذایی اصلی انسانتوانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلفمهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشتتوانایی تولید عملکرد بالااجزای اصلی برای عملکرد گندمجمعیت گیاهیتعدادپنجهاندازه سنبلهتعداد دانه هاي موجود در سنبلچهوزن بذرعوامل مهم وتاثیر گذار در تولید گندم1- واریته2- شرایط اقلیمی3- خاک4- نوع&

ادامه مطلب  

تحقيق در مورد رابطه بین تنوع اجتماعی و گیاهان غیر بومی،دلیل یا پیامد تهاجم

تحقیق در مورد رابطه بین تنوع اجتماعی و گیاهان غیر بومی،دلیل یا پیامد تهاجم


56 صفحه word |فونت tahoma سایز 12| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه هاي جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیق هنگامی که تهاجمات گیاهان مهاجم باعث تغییر گروه هاي گیاهی و ترکیب و ساختار آن می شود تاثیر مستقیم بر الگوهاي تنوع به طور گسترده ای نامحدود خواهد بود . به نظر می رسد که تهاجمات گیاهان بومی با یک کاهش در تعداد گونه ها در اجتماعات طبیعی روبرو هستند با این حال روشن است که این الگو در بین اجتماعات گیاهی رایج نیست .تفاوت بین مطالعات در اندازه تهاجمات ، تلاش ها برای ربط دادن این نظریه را با مشکل روبرو می سازد . مطالعاتی که حاصلخیزی گیاهان غیر بومی را به تنوع گیاهان بومی نسبت می دهند اغلب رابطه ای مثبت بین این دو پیدا می کنند . در حالی که ، مطالعات تهاجم را به وسیله پوشش یا تفوق مورد بررسي

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره علف هرز تلخه Acroptilon repens

پاورپوينت درباره علف هرز تلخه Acroptilon repens


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 64 اسلایدقسمتی از متن .ppt :علف هرز تلخه Acroptilon repens تیره كاسنی (مركبان) Asteraceae=Compositae      تیره كاسنی از بزرگترین خانواده گیاهان گلدار محسوب شده و بیش از 1100 جنس موجود در این خانواده حداقل حدود 40 جنس آن دارای گونه هاي علف هاي هرز می باشند .گیاهان این تیره علفی یا چوبی هستند.برگها به شكلهاي مختلف اما بدون گوشواره است .گلاذین كلاپركگلچه ها یك جنسی یا دو جنسی , منظم یا نامنظم با كاسبرگهاي تحلیل رفته كه اغلب بعد از عمل لقاح به صورت تارهاي ابریشمی نازك (پاپوس  Pappus ) در آمده و به اشكال مختلف دیده میشودجام گل دارای 3

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره علف هرز تلخه Acroptilon repens

پاورپوينت درباره علف هرز تلخه Acroptilon repens


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 64 اسلایدقسمتی از متن .ppt :علف هرز تلخه Acroptilon repens تیره كاسنی (مركبان) Asteraceae=Compositae      تیره كاسنی از بزرگترین خانواده گیاهان گلدار محسوب شده و بیش از 1100 جنس موجود در این خانواده حداقل حدود 40 جنس آن دارای گونه هاي علف هاي هرز می باشند .گیاهان این تیره علفی یا چوبی هستند.برگها به شكلهاي مختلف اما بدون گوشواره است .گلاذین كلاپركگلچه ها یك جنسی یا دو جنسی , منظم یا نامنظم با كاسبرگهاي تحلیل رفته كه اغلب بعد از عمل لقاح به صورت تارهاي ابریشمی نازك (پاپوس  Pappus ) در آمده و به اشكال مختلف دیده میشودجام گل دارای 3

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; پاورپوینت شناسايي و بررسي اثرات دارويي علف چاي

پاورپوينت آماده; پاورپوينت شناسایی و بررسي اثرات دارویی علف چای


مطالب اسلایدهاي ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 12 اسلایدشناسایی و بررسي اثرات دارویی علف چای Hypericum perforatumمقدمه:امروزه گیاهان به عنوان یكی از منابع مهم دارویی مورد توجه قرار دارند و با توجه به عوارض جانبی كه مصرف داروهاي سنتیتیك و شیمیایی به همراه دارد ، روند استفاده از داروهاي گیاهی در بین مردم كشورهاي مختلف رو به افزایش است همچنین استفاده نادرست از آنتی بیوتیكها سبب مقاوم شدن عوامل بیماریزا نسبت به این داروها گردید و كارایی این داروها را در درمان برخی از بیماریها كاهش داده است . از این رو محققین مطالعات فراوانی جهت بررسي و شناخت اثرات دارویی گیاهان – به ویژه گیاهانی كه در طب سنتی مورد استفاده بودند ، انجام داده اند تا از این طریق به تقلید داروهايی با عوارض كمتر و ك

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; پاورپوینت شناسايي و بررسي اثرات دارويي علف چاي

پاورپوينت آماده; پاورپوينت شناسایی و بررسي اثرات دارویی علف چای


مطالب اسلایدهاي ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 12 اسلایدشناسایی و بررسي اثرات دارویی علف چای Hypericum perforatumمقدمه:امروزه گیاهان به عنوان یكی از منابع مهم دارویی مورد توجه قرار دارند و با توجه به عوارض جانبی كه مصرف داروهاي سنتیتیك و شیمیایی به همراه دارد ، روند استفاده از داروهاي گیاهی در بین مردم كشورهاي مختلف رو به افزایش است همچنین استفاده نادرست از آنتی بیوتیكها سبب مقاوم شدن عوامل بیماریزا نسبت به این داروها گردید و كارایی این داروها را در درمان برخی از بیماریها كاهش داده است . از این رو محققین مطالعات فراوانی جهت بررسي و شناخت اثرات دارویی گیاهان – به ویژه گیاهانی كه در طب سنتی مورد استفاده بودند ، انجام داده اند تا از این طریق به تقلید داروهايی با عوارض كمتر و ك

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده شناسايي و بررسي اثرات دارويي علف چاي Hypericum perforatum

پاورپوينت آماده شناسایی و بررسي اثرات دارویی علف چای Hypericum perforatum


مطالب اسلایدهاي ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 12 اسلایدشناسایی و بررسي اثرات دارویی علف چای Hypericum perforatumمقدمه:امروزه گیاهان به عنوان یكی از منابع مهم دارویی مورد توجه قرار دارند و با توجه به عوارض جانبی كه مصرف داروهاي سنتیتیك و شیمیایی به همراه دارد ، روند استفاده از داروهاي گیاهی در بین مردم كشورهاي مختلف رو به افزایش است همچنین استفاده نادرست از آنتی بیوتیكها سبب مقاوم شدن عوامل بیماریزا نسبت به این داروها گردید و كارایی این داروها را در درمان برخی از بیماریها كاهش داده است . از این رو محققین مطالعات فراوانی جهت بررسي و شناخت اثرات دارویی گیاهان – به ویژه گیاهانی كه در طب سنتی مورد استفاده بودند ، انجام داده اند تا از این طریق به تقلید داروهايی با عوارض

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده شناسايي و بررسي اثرات دارويي علف چاي Hypericum perforatum

پاورپوينت آماده شناسایی و بررسي اثرات دارویی علف چای Hypericum perforatum


مطالب اسلایدهاي ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 12 اسلایدشناسایی و بررسي اثرات دارویی علف چای Hypericum perforatumمقدمه:امروزه گیاهان به عنوان یكی از منابع مهم دارویی مورد توجه قرار دارند و با توجه به عوارض جانبی كه مصرف داروهاي سنتیتیك و شیمیایی به همراه دارد ، روند استفاده از داروهاي گیاهی در بین مردم كشورهاي مختلف رو به افزایش است همچنین استفاده نادرست از آنتی بیوتیكها سبب مقاوم شدن عوامل بیماریزا نسبت به این داروها گردید و كارایی این داروها را در درمان برخی از بیماریها كاهش داده است . از این رو محققین مطالعات فراوانی جهت بررسي و شناخت اثرات دارویی گیاهان – به ویژه گیاهانی كه در طب سنتی مورد استفاده بودند ، انجام داده اند تا از این طریق به تقلید داروهايی با عوارض

ادامه مطلب  

كارآموزي كنترل بيماري ها و علف هاي هرز

كارآموزی كنترل بیماری ها و علف هاي هرز


         كارآموزی كنترل بیماری ها و علف هاي هرزدر قالب ورد و قابل ویرایش در 32 صفحهبا توجه به پیشرفت روز افزون جمعیت در دنیا و این که هر روز هزاران نوزاد چشم به جهان می گشاید و دارای نیاز هاي متفاوتی دز زندگی هستند تا بتوانند زنده بمانند و زندگی کنند یکی از مهمترین نیاز هاي بشر از دیر باز رفع گرسنگی و جدال با مرگ بوده است.تاُمین غذا و رفع گرسنگی از مهمترین دغدغه ای بشر به خصوص در عرصه جدید است. یکی از مهمترین منابع غذای مردم کشاورزی است چرا که بیشتر درصد غذای افراد و منابع معدنی مورد نیاز آنها در گیاهان وجود دارد.انسان هاي اولیه با درک این مطلب برای نجات خود تلاس در اهلی ساختن گیاهان کرد. اما امروزه با پیشرفت صنعت و تمدن و ماشینی شدن زندگی در جامعه هاي مختلف بشری جایگزینی زمین هاي کشاورز

ادامه مطلب  

كارآموزي كنترل بيماري ها و علف هاي هرز

كارآموزی كنترل بیماری ها و علف هاي هرز


         كارآموزی كنترل بیماری ها و علف هاي هرزدر قالب ورد و قابل ویرایش در 32 صفحهبا توجه به پیشرفت روز افزون جمعیت در دنیا و این که هر روز هزاران نوزاد چشم به جهان می گشاید و دارای نیاز هاي متفاوتی دز زندگی هستند تا بتوانند زنده بمانند و زندگی کنند یکی از مهمترین نیاز هاي بشر از دیر باز رفع گرسنگی و جدال با مرگ بوده است.تاُمین غذا و رفع گرسنگی از مهمترین دغدغه ای بشر به خصوص در عرصه جدید است. یکی از مهمترین منابع غذای مردم کشاورزی است چرا که بیشتر درصد غذای افراد و منابع معدنی مورد نیاز آنها در گیاهان وجود دارد.انسان هاي اولیه با درک این مطلب برای نجات خود تلاس در اهلی ساختن گیاهان کرد. اما امروزه با پیشرفت صنعت و تمدن و ماشینی شدن زندگی در جامعه هاي مختلف بشری جایگزینی زمین هاي کشاورز

ادامه مطلب  

كارآموزي كنترل بيماري ها و علف هاي هرز

كارآموزی كنترل بیماری ها و علف هاي هرز


         كارآموزی كنترل بیماری ها و علف هاي هرزدر قالب ورد و قابل ویرایش در 32 صفحهبا توجه به پیشرفت روز افزون جمعیت در دنیا و این که هر روز هزاران نوزاد چشم به جهان می گشاید و دارای نیاز هاي متفاوتی دز زندگی هستند تا بتوانند زنده بمانند و زندگی کنند یکی از مهمترین نیاز هاي بشر از دیر باز رفع گرسنگی و جدال با مرگ بوده است.تاُمین غذا و رفع گرسنگی از مهمترین دغدغه ای بشر به خصوص در عرصه جدید است. یکی از مهمترین منابع غذای مردم کشاورزی است چرا که بیشتر درصد غذای افراد و منابع معدنی مورد نیاز آنها در گیاهان وجود دارد.انسان هاي اولیه با درک این مطلب برای نجات خود تلاس در اهلی ساختن گیاهان کرد. اما امروزه با پیشرفت صنعت و تمدن و ماشینی شدن زندگی در جامعه هاي مختلف بشری جایگزینی زمین هاي کشاورز

ادامه مطلب  

پاورپوینت علف های هرز و دانه ها به زبان انگلیسی

پاورپوينت علف هاي هرز و دانه ها به زبان انگلیسی


دانـلـود پاورپوينت بـا عـنـوان، علف هاي هرز و دانه ها به زبان انگلیسیبخشی از متـنِ ایـن پاورپوينت :The Frankfort MiracleThe  Medicine Woman of the Oneida Indian NationCordy Max Cs-4The Herbal Bullet Arf Arf ArfTime For My HerbsHerbal ComebackHarry Potter and Professor SnapeThe Three Questions??Root of Asphodel to an infusion of Wormwood?The difference between Monkshood and Wolfsbane?What is a bezoar?Botanical MedicineAutumn Crocus->Periwinkle->Mayapple->Pacific yew tree->Foxglove->Chincona bark->ColchicineVincristineVP-16PaclitaxelDigoxinQuinineHerbal TermsHerbPhytomedicinePhytochemicalAdaptogenPhytochemicalsAlkaloidsLactonesTanninsAnthocyanidinsSalinTerpenesChorophyllHypericinQuercetinSaponinsT

ادامه مطلب  

تحقيق در مورد زعفران قاینات

تحقیق در مورد زعفران قاینات


40 صفحه word |فونت tahoma سایز 12| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه هاي جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق  عملیات کاشت (سال اول):در فصل بهار زمین مورد نظر را در طی یک هفته دو بار شخم زده شود به طوریکه همه کلوخها خرد شده و کود به خوبی با خاک مخلوط گردد. پس از رشد علفهاي هرز را وجین نموده و تا موقع کاشت رها شود. در اوایل پاییز چند روز قبل از کاشت زمین را آبیاری و برای سومین مرتبه زیر و رو کرده بعد از آنکه همه کلوخه ها خرد شدند پیازهاي به روش فارویی یا کرتی کاشته شوند.طریقه کاشت پیازها: پیازها انتخاب شده باید سالم و عاری از هر گونه بیماری و یا آسیب دیدگی بوده و قبل از کاشت با سموم قارچ کش ضدعفونی شود.فاصله پیازها روی ردیف 20 سانتیمتر و فاصله بین ردیفها را 25 سانتیمتر است که در غیر این صورت پیازها رشد مناسب نخواهند کرد در هر هکتار به

ادامه مطلب  

دانلود کامل طرح هادی روستای شیرین آب دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکد روستا dwg

دانلود کامل طرح هادی روستای شیرین آب دزفول به همراه نقشه هاي کامل اتوکد روستا dwg


دانلود کامل طرح هادی روستای شیرین آب دزفول در قالب pdf (قابل کپی به word) در 200 صفحه به همراه نقشه هاي کامل اتوکد روستا dwgشیرین آب روستایی از توابع شهرستان دزفول استان خوزستان می باشد. این روستا در دهستان ماهور برنجی قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 جمعیت آن 3300 نفر (440 خانوار) است.فهرست مطالب طرح هادی روستای شیرین آبفصل اول : مطالعات پایه و تشخیص وضع موجودويژگي هاي کلی استان و شهرستان1ـ پیشینه و زمینه1ـ1ـ بررسي اجمالی سابقه و پیشینه تاریخی روستا1ـ2ـ بررسي طرح هاي فرادست مصوب1ـ2ـ1ـ نقش و جایگاه روستا در طرح فرادست1ـ2ـ2ـ ارائه فهرست پیشنهادهاي طرح هاي مذكور در مورد خدمات و امكانات پیشنهادی برای روستا1ـ3ـ ارائه دیدگاه روستاییان شامل :1ـ3ـ1ـ معرفی مسائل و مشكلات روس

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع تیره Fabaceae

پاورپوينت با موضوع تیره Fabaceae


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 25 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تیره Fabaceaeويژگي هاي تیره Fabaceaeنام لاتین این تیره Fabaceae  یا Leguminosae   است. Leguminosae یا Fabaceae یک خانواده بزرگ وازلحاظ اقتصادی مهم در گیاهان گلدار است ;که معمولا به عنوان خانواده legume ، خانواده نخود ، خانواده لوبیا یا بقولات  شناخته می شود .عده ای از گیاهشناسان  Leguminosae   را یک راسته و عده ای دیگر آن را یک زیر راسته دانسته اند . این تاکزون را به سه تیره گل ابریشم، گل ارغوان و پروانه آسا تقسیم نموده اند .  برخی نیز این تاکزون را یک تیره به حساب آورده و نام دیگر آن را Fabaceae 

ادامه مطلب  
خرید آنلاین