پاورپوینت آماده; روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer-to-peer

پاورپوینت آماده; روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer-to-peer

پاورپوینت آماده;  روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer-to-peer

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 29 اسلاید

روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer-to-peer
مصطفي کيخا 1/15/2019 P2P-IR 2 خلاصه مقدمه
روش های جستجو در شبکه های P2P
ساختار PeerWare و نتایج آن 1/15/2019 P2P-IR 3 مقدمه ویژگی های شبکه های p2p
تعداد زیاد نودها
رفتار کاملا پویا
غیر قابل پیش بینی
اشتراک اطلاعات در محیط توزیع شده بسیار بزرگ
عدم وجود هماهنگ کننده مرکزی 1/15/2019 P2P-IR 4 مقدمه ویژگی های شبکه های p2p
هر نود بانک اطلاعاتی و اطلاعات مستقل دارد
Query = مجموعه ای از کلمات کلیدی
پاسخ = اشاره گری به فایل مورد نظر 1/15/2019 P2P-IR 5 مقدمه تفاوت آن با محیط های ایستا
عدم وجود واحد مرکزی برای ذخیره و مدیریت
قطع و وصل شدن نودها به روش کاملا اتفاقی
مهمترین چالش
جستجوی کارا و بهینه در محتویات سایر نودها 1/15/2019 P2P-IR 6 خلاصه مقدمه
روش های جستجو در شبکه های P2P
ساختار PeerWare و نتایج آن 1/15/2019 P2P-IR 7 روش های جستجو در شبکه های P2P روش های مورد بررسی
روشهای متمرکز (Centralized Approaches)
Breadth-First Search (BFS)
Random Breadth-First-Search (RBFS)
Intelligent Search Mechanism (ISM)
Directed BFS and >RES
Random Walker Searches
Randomized Gossiping
Local Routing Indices
Distributed IR 1/15/2019 P2P-IR 8 يک ايندکس کلی روی همه فايلهای موجود در سيستم در یک واحد مرکزی
Google, Yahoo, Napster

هر نود جديد ايندکس فايل های خود را به واحد مرکزی ميفرستد

مزایا
ساده
زمان جستجوی کوتاه
یافتن حتمی همه نتایج روشهای متمرکز 1/15/2019 P2P-IR 9 روشهای متمرکز جستجوی فایل هایA به واسطه R
امکان برقراری ارتباط مستقیم بینB وA

مثلKazaa
استفاده از نودهای قویتر به عنوان واحد های مرکزی B A 1/15/2019 P2P-IR 10 Breadth-First Search (BFS)
انتشارQuery به همه همسایه ها غیر از فرستنده

کاربرد زیاد در سیستم های file-sharing

پاسخ = (#of docs, bandwidth info)

برگشت پاسخ از مسیر مشابه 1/15/2019 P2P-IR 11 BFS (Cont.) مزایا
ساده
یافتن درصد خوبی از جواب ها
معایب
کارایی ضعیف
استفاده ضعیف از شبکه
گلوگاه
نودهای دارای پهنای باند پایین
بهبود کارایی با استفاده از TTL

1/15/2019 P2P-IR 12 Random Breadth-First Search (RBFS) انتشار پیام به بخشی از همسایه ها به صورت اتفاقی

بهبود خوب نسبت به BFS مزایا
تصمیم گیری محلی و سریع

عدم نیاز به داشتن اطلاعات کلی از شبکه در هر نود
معایب
احتمالی – ممکن است پیام به بخش بزرگی از شبکه نرسد. 1/15/2019 P2P-IR 13 Intelligent Search Mechanism (ISM) انتشار پیام به نودهای دارای احتمال پاسخگویی بالا

دو مولفه مهم در هر نود
مکانیزمProfile
Relevance rank

کارایی خوب در query locality 1/15/2019 P2P-IR 14 ISM (Cont.) مکانیزم Profile

ساختن یک Profile برای هر همسایه
نگهداری تعداد نتایج هر نود برای T درخواست اخیر
استفاده از مکانیزم LRU برای جایگزینی درخو