پاورپوینت آماده; زمین لغزش.

پاورپوینت آماده; زمین لغزش.

پاورپوینت آماده;  زمین لغزش.

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 50 اسلاید


بسمه تعالی

موضوع:
ارتباط زمین لغزش با ساخت و سازه های شهری
نام: مینا
نام خانوادگی: وفائی
استاد: جناب آقای دکتر پور محسن

ترم 8
پیام نور واحد خوی

نیمسال دوم 91-90 مقدمه:
   زمينلغزش ها بصورت انواع حرکات دامنه اي همواره سبب جابجايي توده اي از مواد بر روي دامنه مي شوند. نيروي لازم براي اين حرکت در نتيجه تجزيه نيروي ثقل زمين بر روي دامنه تامين مي شود. نيروي جاذبه زمين در نتيجه تجزيه نيروي وزن بر روي دامنه، سبب اعمال يک “مولفه پايين سو” به مواد موجود در دامنه شده و موجبات ناپايداري نسبي آنها را فراهم مي سازد. در شرايطي که اين نيروي محرک بر نيرو هاي مقاوم در برابر لغزش فزوني يابد مي تواند موجب جابجايي مواد بر روي دامنه شود. نيروهاي القايي با افزايش نيروهاي محرک مي توانند موجب چيرگي اين نيرو ها بر نيروهاي مقاوم در برابر لغزش شده و انواع حرکات دامنه اي را ايجاد نمايند. زمينلرزه ها به عنوان مهمترين نيروي القايي در طبيعت همواره با اعمال شتاب هاي افقي و عمودي به مواد موجب برهم زدن تعادل نسبي آنها مي شوند و با ناپايدار ساختن مواد خصوصا در دامنه هاي مرتفع و پرشيب سبب اعمال نيروهاي القايي به مواد شده و موجب تحريک لغزش هاي قديمي و بروز انواع زمينلغزش هاي جديد مي شوند.
   تاثير زمينلرزه بر ناپايداري شيب ها تنها به اعمال نيروهاي اينرسي اضافي در توده خلاصه نمي شود. از آثار مهم ديگر زمينلرزه مي توان به تغييرات مقاومت مصالح (عمدتاً کاهش) در حين بارگذاري زمينلرزه و افزايش فشارهاي منفذي نام برد. همچنين وجود فعاليت هاي زمينساختي و گسل خوردگي هاي ناشي از زمينلرزه در درازمدت در يک منطقه، شرايط را براي ايجاد شکستگي هاي عمومي و کاهش مقاومت و افزايش مقدار آب که خود موجب ايجاد ناپايداري شيب ها مي شوند، فراهم مي سازد. وقوع يک زمينلرزه شديد نه تنها زمينلغزش هاي زيادي را به طور همزمان تحريک مي کند بلکه تا سال هاي بعد نيز اثر خود را به صورت تعداد زمينلغزش ها در منطقه برجاي مي گذارد (غفوري آشتياني و همکاران، 1373)
  زمينلرزه ها در مناطق کوهستاني بدليل وجود شرايط مساعد بروز زمينلغزش، مانند ارتفاع و شيب توپوگرافي بالا همواره باعث رخداد انواع زمينلغزش هاي القايي شده اند که از اين ميان سنگ افت ها (Rock Fall) و سنگ لغزش ها (Rock Slide)داراي فراواني بيشتري مي باشند. رانش زمین
رانش زمین یا زمین لغزش به حرکت لایه‌های رسوبی غیر متراکم و متراکمی بر روی سطح شیبدار که ناپایدار شده اند حال به دلایل متفاوت مانند زمین لرزه یا راه سازی به سمت پایین را گویند.
عامل حرکت توده رسوبی، نیروی جاذبه، زلزله جاده سازی، باران یا فشار منفذی سیالات، سبک سازی پایین دست توده و....است. حرکت نزولی در رانش زمین ممکن است بسیار کند رخ دهد (تنها چند میلی‌متر در سال) یا با سرعت بسیار بروز کند و تاثیرات مصیبت‌باری به جای بگذارد. رانش زمین حتی می‌تواند در بستر دریا و زیر آب رخ دهد و امواج جزر و مدی به وجود آورد که باعث تخریب در مناطق ساحلی شود . این رانش‌ها را رانش زمین زیردریایی می‌گویند. رانش زمین ممکن است به علت زلزله، فعالیت آتشفشانی، تغییرات آب‌های زیرزمینی، به هم خوردن یا تغییر شیب زمین رخ دهد. یک زمین لغزه در جنوب چین  ۱-انوا