پاورپوینت آماده; سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

پاورپوینت آماده; سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

پاورپوینت آماده;  سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 66 اسلاید

معرفی :سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايرانکبری احمدیکارشناسی ارشد کتابداری سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
معرفي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
با توجه به ماموريت و وظايف وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني تجديد ساختار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و نگرش نظامند اين لايحه براي انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و فناوري كشور و تعيين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در حوزه تحقيقات وفناوري ، توسط وزارت علوم و تحقيقات فناوري ، حمايت هاي برنامه ريزی ، ساخت آفريني و بستر سازي در سطح معاونت فناوري و انجام حمايت هاي ملي از ايجاد فناوري (تحقيق و توسعه ) در سطح سازماني ، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را به عنوان نهاد حمايتي براي عملياتي كردن سياست ها و برنامه ها در زمينه ايجاد فناوري در سطح علمي انتخاب گرديد .
اهداف سازمان
هدف اصلي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران حمايت از ايجاد فناوري (تحقيق و توسعه ) در سطح ملي خواهد بود و براي اين منظور مي كوشد تا از طريق اعمال حمايت ها و ارائه تسهيلات (علمي ، فني ، مالي ، حقوقي ، اداري و فرهنگي ) و فراهم آوردن ترتيبات لازم براي تعامل بهره ور و موثر عرضه و تقاضاي فناوري زمينه هاي رشد خلاقيت و نوآوري ، به كار گيري نتايج تحقيقات و تجاري كردن فناوري هاي حاصل از تحقيق و توسعه را در يك فضاي رقابتي فراهم آورد .

دفتر برنامه ريزي و تحول اداري سازمان اين دفتر به عنوان يكي از واحد هاي تخصصي سازمان ، وظيفه سياستگذاري و هدايت امور برنامه ، بودجه ، تشكيلات و روش ها ، مهندسي سيستم ها و تحول اداري و سازمان ، نظارت و ارزيابي و آمار و اطلاعات سازمان را به عهده دارد . دفتر برنامه ريزي و تحول اداري شامل 4 گروه كاري مي باشد : 1. گروه برنامه و ارزيابي 2. گروه بودجه 3. گروه مهندسي سيستم ها و تحول اداري 4. گروه آمار و اطلاعات شاخص هاي ارزيابي دفتر برنامه ريزي و تحول اداري اين دفتر جهت ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور شاخص هاي زير را به كار مي برد . 1. شاخص هاي انساني2. شاخص هاي مالي 3. شاخص هاي عملكردي 4. شاخص هاي بهره وري پايگاه اطلاعاتي ، دفتر برنامه ريزي و تحول اداري دفتر برنامه ريز و تحول اداري سازمان داراي پايگاه اطلاعاتي online مي باشد . اين پايگاه در زمينه هاي زير به ارائه اطلاعات مي پردازد :- اسناد - گزارشات - كارنامه سازمان - آيين نامه ها و شيوه نامه هاي سازمان روابط عمومي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران هدف روابط عمومي :روابط عمومي (public Relation) يا به اختصار PR ، بخشي از مديريت يك سازمان را تشكيل مي دهد كه روابط مفيد و متقابل ما بين آن سازمان و قشرهاي گوناگون مردم را شناسايي و برقرار مي كند روابط عمومي بخشي از وظايف و كاركرد مديريت است كه وظيفه ديدباني و سنجش تمايلات و رفتار مخاطبين براي برقراري روابط دو جانبه و تفاهم بين آنها و سازمان را بر عهده دارد . اولين اقدام عيني در اين زمينه گسترش كانالهاي ارتباط و ايجاد راههاي جديد ارتباط دو سويه براي جريان يافتن اطلاعات و تفاهم است . فعاليت هاي روابط عمومي سازمان پژوهشهاي عل