پاورپوینت آماده; سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه

پاورپوینت آماده; سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه

پاورپوینت آماده;  سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 57 اسلاید

سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه 2 کامپیوتر پایه مانو واحد حافظه با 4096 کلمه 16 بیتی
ثبات های AR, PC, DR, AC, IR, TR, OUTR, INPR, SC
فلیپ فلاپ های I, S, E, R, IEN, FGI, FGO
رمزگشای 3 به 8 اعمال و 4 به 16 زمانبندی
گذرگاه مشترک 16 بیتی
دروازه های منطقی کنترلی
جمع کننده و مدارهای منطقی که به ورودی AC وصل شده اند. 3 کد دستورها دستورهای کامپیوتر بصورت یک کد دودوئی هستند که ترتیب خاصی از ریز عمل ها را مشخص می کنند.
کد دستور + آدرس
اگر تعداد دستورات 2n باشد، کد دستور باید n بیتی باشد.
کد دستور گاهی درشت عمل نامیده می شود.
آدرس یک ثبات و یا مکانی از حافظه را مشخص می کند.
مکان حافظه آدرس عملوند می باشد.
بجای کد دستور از مخفف دستور استفاده می کنیم.
دستورها و داده ها در حافظه قرار دارند. 4 تشکیلات یک برنامه ذخیره شده یک ثبات پردازنده
AC – accumulator
شکل دستور
کد دستور 4 بیتی می باشد.
12 بیت مربوط به آدرس می باشد (4096=212)
چرخه اجرای دستور
خواندن یک دستور 16 بیتی از حافظه
استفاده از12 بیت آدرس جهت واکشی عملوند از حافظه
اجرای کد دستور 4 بیتی 5 سازمان یک برنامه ذخیره شده دستورات برنامهعملوند ها (اطلاعات) 4096X16حافظه AC - ثبات پردازنده کد آدرس عملوند دودوئی 15 0 15 12 11 0 قالب دستور 6 انواع آدرس آدرس 12 بیتی قرار گرفته دستور
بلافصل (immediate)
مقدار واقعی داده
مستقیم (direct)
آدرس مکانی از حافظه که داده در آنجا قرار گرفته است.
غیر مستقیم (indirect)
آدرس مکانی از حافظه که ، در آنجا آدرس داده مورد نظر (عملوند) قرار گرفته است.
به آدرس مکان عملوند آدرس موثر (EA) گفته می شود.
یکی از بیت های دستور به عنوان بیت پرچم غیرمستقیم در نظر گرفته شده است. 7 آدرس دهی مستقیم و غیر مستقیم 8ثبات ها و حافظه کامپیوتر مبنا IR 15 0 TR 15 0 DR 15 0 AC 15 0 OUTR 7 0 INPR 7 0 PC 11 0 AR 11 0 Memory
4096 X 16 9 لیست ثبات های کامپیوتر مبنا 10 شمارنده برنامه آدرس مکانی از حافظه که دستور بعدی در آن قرار گرفته است را نگه می دارد.
در زمانی که چرخه اجرای دستور فعلی کامل شد، دستور بعدی واکشی (fetch) می شود.
دقیقا پس از واکشی دستور، PC افزایش می یابد.
در زمان اجرای دستور انشعاب (branch) ، PC مقدار جدیدی می گیرد. 11 ورودی های کنترلی ثبات ها LD (load) – بار کردن
INR (increment) – افزایش
CLR (clear) – پاک کردن 12 گذرگاه مشترک (bus) ثبات ها را به یکدیگر و به حافظه وصل می کند.
با توجه به S2 S1 S0 مشخص می شود که خروجی کدام بخش باید روی گذرگاه قرار گیرد.
زمانی که ثبات کمتر از 16 بیت داده دارد ، به بیت های با ارزش گذرگاه مقدار صفر داده می شود.
ثباتی که پایه LD آن یک باشد، داده ها را از گذرگاه می خواند.
در زمانی که پایه Write حافظه فعال باشد، داده ها در حافظه نوشته می شود.
در ز