پاورپوینت آماده; كارآيي

پاورپوینت آماده; كارآيي

پاورپوینت آماده;  كارآيي

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 22 اسلاید

كارآيي نقاط آغازين در اقتصاد: فرض هاي اوليه اقتصاد: مطالعه چگونگي تخصيص منابع توليدي كمياب در ميان گزينه هاي رقيب و توزيع محصولات در ميان اعضاي جامعه
بنابراين، اقتصاد سلامت عبارت است از چگونگي تخصيص منابع كمياب براي توليد سلامت و چگونگي توزيع خدمات سلامت و خود سلامت بين افراد و گروههاي مختلف جامعه كميابي و هرينه فرصت اقتصاد فرض مي كند كه منابع كمياب هستند، هرگز كافي نيستند و بنابراين بايد تصميم هاي بسيار دشواري گرفت. بنابراين، اقتصاد يك “علم شوم“ است.
تصميم براي استفاده از منابع كمياب در يك مورد مصرف خاص، ب ه معناي آن است كه اين منابع به مصرف ديگري نرسيده اند و بنابراين، منافع بالقوه آن مصارف ديگر از دست رفته اند.
مثال هاي هزينه فرصت: هزينه روي مراقبت هاي ردة سوم (tertiary care) در برابرمراقبت هاي بهداشتي- درماني اوليه
كميابي منابع در كنار هزينه فرصت بايد منابع در دسترس را با حداكثر كارآيي ممكن است مصرف كنيم. كارآيي به فرض هميشگي بودن كميابي، بايد منابع را به بهترين وجه ممكن مصرف كنيم.
نياز داريم به ارزيابي و انتخاب ميان اقدام هاي مختلف، چه اين انتخاب ها صريحاً قيد شده باشند يا نه.
نياز داريم كه همه هزينه ها و هم نتايج گزينه هاي رقيب را ارزيابي كنيم.
تعريف كارآيي
“بيشترين” ميزان منابع كمياب را به دست آوريم
Value for money,health volue for money Cost Performance 6 2 7 4 3 5 1 B A Cost Performance Tradeoff بازدهي هزينه هزينه – بازدهي هاي مختلف در نقطه A : نظام بطور كامل كارآ نيست:

1- هزينه بازدهي فعلي را به حداقل برسانيد
2- بازدهي را در هزينه فعلي حداكثر كنيد
3- بازدهي را بالا ببريد، حتي اگر هزينه افزايش يابد

در نقطه B : نظام بطور كامل كار است:

4- هزينه ها و بهره وري را كاهش دهيد
5- هزينه ها و بهره وري را بالا ببريد
رفتار نابخردانه چه خواهد بود؟
6- هزينه بالاتر، بهره وري كمتر
7- هزينه بالاتر، بالا نرفتن بهره وري سه عنصر اصلي كارآيي 1- منابع را هدر ندهيد
از حداقل منابع براي رسيدن به بازده مطلوب استفاده كنيد.
كارآيي فني
مثال: ابعاد بيمارستان
2- هر بازده را با حداقل هزينه ممكن توليد كنيد (به حداقل رساندن هزينه )‏
از نظر فني كارآ رفتار كنيد و نهاده ها را طوري به كار بريد كه هزينه هاي هر واحد بازدهي به حداقل برسد
مثال: نيروي كار (L) ارزان و سرمايه (K) گران از L بيشتر و K كمتر استفاده كنيد.
3- آن چيزهايي را به آن مقاديري كه مردم ارزش بيشتري بر ايشان قايلند، توليد كنيد Allocative efficiency -- كارايي در تخصيص
كارآيي: ”درست انجام دادن كارها“ و ”انجام كارهاي درست” كارايي فني و به حداقل رساندن هزينه ها
<=” انجام درست كار”

كارآيي در تخصيص
“Doing the right things” <=
آيا كالاها و خدمات توليد شده، پاسخگوي نيازها هستند؟
تعيين ”كارهاي درست” يك مسئله ذهني (subjective) است. مثال هايي از كارآيي كارآيي فني؟
به حداقل رساندن هزينه ها؟
كارآيي در تخصيص؟ Efficiency Examples (Hidden Slide) Technical efficiency: hospital size, vaccine wastage