پاورپوینت آماده; موقعيت فعلي

پاورپوینت آماده; موقعيت فعلي

پاورپوینت آماده;  موقعيت فعلي

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 24 اسلاید


الف. عملكرد جاري
I . موقعيت فعلي عملكرد سال گذشته شركت از حيث نرخ بازگشت سرمايه، سهم بازار و سودآوري چگونه بود؟
ب. وضعيت استراتژيك مأموريت، اهداف استراتژي ها و خط مشي هاي فعلي شركت چيست؟ آيا به روشني تصريح شده اند؟ يا اينكه بايد از عملكرد شركت آنها را كشف كرد؟
مأموريت، شركت به چه فعاليت (هايي) مشغول است؟ چرا؟
اهداف عملياتي. اهداف كاري، تجاري و كلان شركت چيست؟
آيا آنها با يكديگر، با مأموريت شركت و با محيط هاي داخلي و خارجي آن هماهنگ مي باشند؟
استراتژي ها. شركت از چه استراتژي يا چه تركيبي از استراتژي ها استفاده مي كند؟
آيا آنها با يكديگر، با مأموريت شركت، اهداف آن و با محيط هاي داخلي و خارجي شركت هماهنگي دارند؟
سياست ها. سياست هاي شركت چيست؟
آيا آنها با يكديگر، با مأموريت شركت، با اهداف و استراتژي هاي آن و با محيط هاي داخلي و خارجي شركت
هماهنگ مي‌باشند؟
آيا مأموريت، اهداف عملياتي، استراتژي ها و سياست ها مشخص مي كنند كه عمليات بين المللي شركت
جهاني است يا محلی؟ مأموريت، اهداف استراتژي ها و خط مشي هاي فعلي شركت چيست؟ II . ادارة شركت اعضاي هيئت مديره كيستند؟ آيا آنها از خود شركتند يا از خارج شركت انتخاب شده اند؟
آيا آنها سهم مؤثري از سهام شركت را در اختيار دارند؟
شركت سهامي خاص است يا عام؟
آيا انواع مختلفي از سهام (عادي، ممتاز، با نام، بي نام) وجود دارد كه حق رأي دادن هر يك متفاوت است؟
آنها چه دانش؟ تجربه، مهارت يا ارتباطاتي را براي شركت آورده اند؟
اگر فعاليت هاي شركت بين المللي است، آيا اعضاي هيئت مديره تجربه بين المللي دارند؟
آنها چند سال عضو هيئت مديره بوده اند؟
ميزان مشاركت آنها در مديريت استراتژيك چقدر است؟
آيا آنها فقط پيشنهادات مديريت ارشد را تأييد مي كنند يا اين كه مشاركت فعال دارند و اظهار نظر مي كنند؟ الف. هيئت مديره
مديريت ارشد شركت كيست يا چه كساني اند؟
ويژگي هاي اصلي مديريت ارشد از حيث دانش، مهارت ها، تجربيات و كسب مديريت چيست؟
در صورتي كه شركت در سطح بين المللي فعاليت مي كند، آيا مديريت ارشد تجربه بين المللي دارد؟
آيا مديران اجرايي جذب شده از شركت هاي خريداري شده، بخشي از گروه مديريت ارشدند؟
آيا مديريت ارشد مسئول عملكرد چند سال گذشته شركت بوده است؟ چند تن از مديران كمتر از سه سال سابقه
(در تصدي سمت فعلي خود) دارند؟ آيا آنها از داخل شركت انتخاب شده اند يا از خارج شركت؟
آيا مديريت ارشد، نگرشي سيستماتيك به مديريت استراتژيك ايجاد كرده است؟
چقدر در فرايند مديريت استراتژيك مشاركت دارند؟
چقدر خوب مي توانند با اعضاي هيئت مديره و با مديران سطوح پايين تر تعامل كنند؟
آيا تصميم هاي استراتژيك، اخلاقي و با رعايت مسئوليت هاي اجتماعي، اتخاذ مي گردند؟ ب. مديريت ارشد آيا مديريت ارشد از مهارت كافي براي مقابله با چالش هاي احتمالي آينده برخوردار مي باشد؟ كدام يك از عوامل زير بر شركت و بر صنعت محل فعاليت آن اثر مي گذارند؟
كدام يك از آنها تهديدهاي فعلي يا آتي به شمار مي روند؟ كدام يك از فرصت ها؟
(الف) عوامل اقتصادي
(ب) عوامل تكنولوژيكي
(پ) عوامل سياسي - حقوقي
ت) عوامل فرهن