پاورپوینت آماده; مديريت استراتژيك 20 ص

پاورپوینت آماده; مديريت استراتژيك 20 ص

پاورپوینت آماده;  مديريت استراتژيك 20 ص

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 20 اسلاید

مديريت استراتژيك سير تكاملي برنامه ريزي : دوران مديريت فردي
دوران محصول گرايي بودجه ريزي دهه1930
برنامه ريزي بلند مدت دهه1950برنامه ريزي استراتژيك يك كسب دهه1960
برنامه استراتژيك يك بنگاه اقتصادي دهه1970
دوران بازار گرايي مديريت استراتژيك دهه1980
مديريت تحول استراتژيك دهه1990


مرجع:كتاب برنامه ريزي استراتژيك و كاربرد آن/ مهندس حسين احمدي/ ص14 فلسفه استراتژي : استراتژي منابع محدود سازمان را بر موضوعات اصلي متمركز مي كند.
ماهيت استراتژي ، تشخيص فرصت هاي اصلي و تمركز منابع در جهت تحقق منافع نهفته در آنها است.
درونمايه اصلي استراتژي، فرصت ها هستند.بدون دستيابي به فرصت هاي استراتژيك منافع استراتژيك در كار نخواهد بود.
اولين لازمه فرصت يابي ،حساسيت ذهني است.
احساس رضايت از وضع موجود و احساس امنيت و پايداري سازماني مهمترين عامل بازدارنده از درك فرصت هاست.


مرجع:كتاب استراتژي اثر بخش / دكتر وفا غفاريان /ص42و43و125و127 تعاريف : استراتژي:
زاييده فضاي رقابتي و منابع محدود است.ماهيت استراتژي تشخيص فرصت هاي اصلي و تمركز در جهت تحقق منافع نهفته درآنهاست.
برنامه ريزي استراتژيك:
برنامه ريزي استراتژيك در عين توجه به قوت و ضعف هاي داخلي سازمان به محيط خارجي سازمان به شدت اهميت مي دهد.
پارادايم هاي مديريت استراتژيك:
الف) مكتب تجويزي : اين مكتب معتقد به طراحي رسمي و پيش بيني تدابير تحليلي براي تحقق هدف هاي بلند مدت مي باشد.
ب) مكتب توصيفي : اقدام به موقع و منطبق با شرايط جاري و تقريبا اعمال تدابير غير رسمي است.
ج) مكتب تلفيقي
مرجع : كتاب نگرشي جامع بر مديريت استراتژيك / دكتر عليرضا علي احمدي فرايند برنامه ريزي استراتژيك : اركان جهت ساز عوامل محيطي عوامل داخلي تعيين گزينه ها
و راهكارها انتخاب راهكار
بهينه اجرا F.B مرجع : كتاب نگرشي جامع بر مديريت استراتژيك / دكتر عليرضا علي احمدي
كتاب برنامه ريزي استراتژيك و كاربرد آن/ مهندس حسين احمدي/ ص26 -1تدوین ارکان جهت ساز: ماموریت ((Mission
ماموریت فلسفه وجودی هر سازمان است
1 چه چیزی؟ (خدمات)
2 چه کسی؟ (مشتریان)
3 کجا؟ (حیطه رقابت)
4 چرا؟ (هدف)
5 چگونه؟ (مزیت ها)

مرجع : کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک / دکتر علی رضا علی احمدی رسالت شرکت موتورولا

توسعه و تولید ماژولهای الکترونیکی و سیستم های انتقال قدرت برای سازندگان تجهیزات اصلی و قطعات یدکی در آمریکا و اروپا در درجه اول و سپس ژاپن و آفریقامرجع : کتاب برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن/ مهندس حسین احمدی /ص41
چشم انداز ((Vision
تصویری از شرکت زمانی که به اهداف استراتژیک خود رسیده باشد.