پاورپوینت آماده; مديريت پروژه IT 160 اسلاید

پاورپوینت آماده; مديريت پروژه IT 160 اسلاید

پاورپوینت آماده;  مديريت پروژه IT 160 اسلاید

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 160 اسلاید

1 مديريت پروژه IT (IT PROJECT MANAGEMENT) 2 مديريت پروژه (PROJECT MANAGEMENT) هدف: ارائه اجزاي برنامه‌ريزي و روش‌هاي هدايت برنامه‌هاي پروژه و ارتباط آنها با يكديگر به گونه‌اي كه اهداف پروژه حاصل گردد. مقدّمه:
تعاريفي از پروژه (PROJECT)
تعاريفي از مديريت (MANAGEMENT)
تعاريفي از مديريت پروژه (PROJECT MANAGEMENT)
تعريف سيستم (SYSTEM)
تعريف سيستم مديريت پروژه (PROJECT MANAGEMENT SYSTEM) 3 فعاليت‌هاي عمده و اصلي سازمان - عمليات دوره‌اي و مداوم - پروژه مجموعه تلاش‌هاي موقّتي براي تحقق يك تعهّد و ايجاد يك محصول يا ارائه خدمات مشخص است.
موقّتي: پروژه در زمان‌هاي معين شروع و خاتمه مي‌يابد.
مشخّص: خدمت يا محصول مورد نظر كاملاً تعريف شده و روشن بوده و از ساير موارد مشابه متمايز است. 4 تعاريفي از پروژه (PROJECT) مجموعه‌اي از وظايف (task) كه فقط يك بار انجام (كامل) مي‌شود. به عبارت ديگر، هر پروژه منحصر به فرد است.
مجموعه تلاش جديدي است كه بايد در زماني مشخص، با كيفيت مشخص و با هزينه‌اي مشخص به پايان برسد.
پروژه داراي مشخصات ذيل است:
- داراي هدف معين است كه در چهارچوب مشخص بايد به آن رسيد.
- زمان شروع و ختم مشخص دارد.
- بودجه آن محدود است.
- منابع در دست را مصرف مي‌كند.
- جديد است. 5 تعاريفي از مديريت (MANAGEMENT) برنامه‌ريزي و هدايت به سوي هدف. پس مشخص مي‌گردد كه هدف‌گذاري از فعاليت‌هاي مديريت نيست، بلكه در حيطه رهبري (LEADERSHIP) قرار دارد.
فعاليت‌هاي عمده مديريت شامل برنامه‌ريزي، سازماندهي، اجرا و كنترل است.

تفاوت بين يك رهبر و يك مدير در اين است كه،
رهبر مي‌گويد:
- چه چيزي درست است؟ (What is the right thing)
و مدير مي‌گويد:
- چگونه چيزي را درست انجام دهيم؟ (How to do the thing right) 6 تعاريفي از مديريت پروژه (PROJECT MANAGEMENT) برنامه‌ريزي و هدايت تلاشي (كاري/ فعاليتي) در چهارچوب مشخص زمان، هزينه و كيفيت به سوي هدف.
مديريت پروژه در برگيرنده برنامه‌ريزي، هدايت (سازماندهي، اجرا، كنترل) در مورد تلاشي مشخص (محدوده كار) است كه بايد محدوديت‌هاي زمان، هزينه و كيفيت را رعايت كند تا به هدف يا اهداف آن تلاش‌ها نائل آيد.
مديريت پروژه شامل برنامه‌ريزي، نظارت بر پيشرفت و هدايت پروژه است.
7 تعاريفي از مديريت پروژه (PROJECT MANAGEMENT)( ادامه) برنامه‌ريزي (PLANNING) : نصب آرمان، تعريف پروژه و سازماندهي تيم. (تصميم‌گيري در مورد آنچه كه بايد انجام شود)
زمان‌بندي (SCHEDULING) : نيروي انساني، پول و منابع را به فعاليت‌هاي مشخص تخصيص داده و فعاليت‌ها را به هم ربط مي‌دهد. (تخصيص منابع جهت انجام فعاليت‌ها در يك مقياس زماني)
نظارت (MONITORING) : جمع‌آوري داده‌ها و ارائه گزارشات درباره وضع موجود (و گاهاً حضور).
كنترل (CONTROLLING) : منابع، هزينه‌ها، كيفيت و بودجه را منعكس مي‌كند. همچنين، اصلاحات و تغييرات در برنامه‌ها ايجاد كرده و منابع را با توجه به زمان و هزينه مورد نياز، شيفت مي‌دهد. (تجزيه و تحليل وضع موجود، مقايسه با برنامه و تصميم‌گيري در مورد كارهاي بعدي)
8 حداقل مشخصات و ار