پاورپوینت آماده; مديريت تجهيزات ورزشي

پاورپوینت آماده; مديريت تجهيزات ورزشي

پاورپوینت آماده;  مديريت تجهيزات ورزشي

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 45 اسلاید

مديريت تجهيزات ورزشي استاد راهنما: جناب اقاي دكتر احساني
ارائه دهنده: سميه منصوري چگونه تجهيزات ورزشي را خريداري كنيم؟
چگونه تجهيزات ورزشي را انبار كنيم؟
چگونه تجهيزات ورزشي را توزيع كنيم؟
چگونه تجهيزات ورزشي را تعمير كنيم؟
چگونه برنامه مديريت تجهيزات ورزشي خود را ارزشيابي كنيم؟ خريد تجهيزات در برخي مراحل بودجه بندي لازم است به ليست موجود تجهيزات به عنوان منبعي براي طرحهاي سالانه مراجعه كنيد.
جمع اوري اطلاعات بايد با توجه به تعداد، عمر و وضعيت اقلام مختلف تجهيزاتي اعم از مصرفي و سرمايه اي، صورت بگيرد.
تقاضاي ثبت شده شركت كنندگان براي انواع اقلام تجهيزاتي به شما در امر تنظيم و طبقه بندي تصميم ها و پيشنهادها كمك مي كند. تشخيص نيازهاي تجهيزاتي هر رشته ورزشي كاركنان متخصص را دربراورد نيازهاي هر برنامه دخيل كنيد.
براي تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت به نظرات كاركنان در زمينه سيكل هاي استهلاك كالاها و تعويض توجه نماييد.
براي تعيين نيازهاي تجهيزاتي در هر رشته ورزشي از فرم ارزيابي استفاده كنيد. نمونه اي از چك ليست ذخيره تجهيزات در انبار ويژه فوتبال قفسه شماره (2)
لباس بازيهاي خارج از خانه (49)
متوسط
شماره ها:
1،2،3،4،6،13،15،16،18،
3،38،45،47،48
بزرگ
شماره ها: 51،52،55،57
بسيار بزرگ
شمارها: 67،69،77
قفسه شماره (1)
لباس بازيهاي خانگي (49)
متوسط
شماره ها:
1،2،3،4،6،13،15،16،18،
3،38،45،47،48
بزرگ
شماره ها: 51،52،55،57
بسيار بزرگ
شمارها: 67،69،77 نوع تجهيزات/ تعداد موجود/ نيازهاي برنامه/ رنگ/ تاريخ خريد/ عالي/ خوب/ تعويض 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. شرايط فرم 1-4 تعيين نيازهاي تجهيزاتي براي هر رشته ورزشي
تعداد اقلام تجهيزاتي موجود در فهرست فعلي خود را همراه با تاريخ خريد و شرايط عمومي، ارزيابي كنيد. اين جدول را با نيازهاي برنامه پروژه مقايسه كنيد. براورد صورت فعلي كالاها در طي فراينده صورت برداري كالاها، شمارش و طبقه بندي كالاها؛ عمر، وضعيت و كيفيت هر كدام از كالاها بايستي مورد ارزيابي قرار گيرد.
وقتي به بودجه بندي مي پردازيد يا از شما درخواست مي شود كه خريدتان را توجيه كنيد براورد صورت فعلي كالاها گام مهمي محسوب مي شود.

عنوان كردن مواردي مثل پيش بيني عمر كالاها، دوام ان و تعداد دقيق اقلام تجهيزاتي در طبقه بندي هاي مختلف، در مرتب كردن برنامه هاي خريد بلند مدت به شما كمك مي كند و نيز اين امكان را فراهم مي كند تا قضاوتي صحيح از اقتصادي بودن تعمير نسبت به خريد تجهيزات جديد به دست اوريد.
كيفيت و وضعيت اقلام تجهيزاتي، بدون درنظر گرفتن عمر انها، عوامل براوردي مهمي مي باشد.
كيفيت بايستي در راس توجهات شما قرار گيرد.
كميت اشكارترين و رايج ترين مورد در فراينده صورت برداري كالاها است. مشخصات كمي فراينده صورت برداري كالاها به دست اوردن اندازه هاي مناسب براي تمام سطوح رقابتي و سنين مختلف شركت كنندگان، به ويژه براي ورزشهاي برخوردي