پاورپوینت آماده; مغالـــــــــــــــــــطات۲

پاورپوینت آماده; مغالـــــــــــــــــــطات۲

پاورپوینت آماده;  مغالـــــــــــــــــــطات۲

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 8 اسلاید

مغالـــــــــــــــــــطه گردآورنده:رسول مرادی تعمیم های ناروا: مثال1: امروزه رشته پزشکی هیچ ارزشی ندارد زیرا دو تن از فارغ التحصیلان رشته پزشکی که از آشنایان ما هستند به امر تجارت روی آورده اند وازتخصص وحرفه خود هیچ استفاده ای نمی کنند.
مثال2:کتاب های حدیث کتاب های معتبری نمی باشند زیرا برخی از احادیث موجود در این کتاب ها با تعالیم قرآن کریم وسنت مطابقت ندارند. جمله های دو پهلو: مثال1:دکتر به پرستار می گوید همراه مریض کجا است وجه مغالطه(فردی که مریض را همراهی می کند یا همراه به معنای تلفن همراه است)
مثال2:هندوانه من مثل قند است وجه مغالطه(هم به معنای سفیدی قند هم به معنای شیرینی قند) مغالطه توریه ارائه اطلاعات نادرست به منظور فریفتن مخاطب.در توریه ظاهر سخن معنای درستی دارد اما آنچه مخاطب ازآن درک می کند نادرست و دروغین است.
مثال:من می روم در حیاط می ایستم اگر تلفن با من کار داشت بگو درخانه نیست.
خودت هم در این مغالطه، به جای توجه به سخن و ادله موافق و مخالف آن، به گوینده توجه شده و سعی می‌شود مورد نقضی در اعمال و رفتار گوینده یافت شود تا بدین‌سان هم خود گوینده و هم گفتارش تخطئه شود.
مثال:چرا ورزش نمی کنی.ورزش برای سلامتی مفید است.خودت هم ورزش نمی کنی. مغالطه ترکیب ترکیب: حکم اجزا را به کل تعمیم دادن.
مثال1:این حزب حزب خوبی است چون افراد آن آدم های خوبی هستند.
مثال2:این تیم،تیم خوبی است چون کادر مربیگری خوبی دارد.
مغالطه بهانه ارتکاب این مغالطع هنگام مخالفت با یک پیشنهاد و یا نقد و رد یک سخن یا شانه خالی کردن از زیر بار یک دستور یا تقاضا است.
مثال:شما که اینقدر مرا تشویق می کنید که نماز خود را در مسجد بخوانم هیچ فکر نمی کنید که شاید وقتی در مسجد هستم خانه ام آتش بگیرد در این صورت چه کسی می تواند به من خبر دهد یا برای رفع خطر کاری کند. منابع کتاب مغالطات علی اصغر خندان