پاورپوینت آماده; مهندسی برق فصل 8 کنترل الکتریکی

پاورپوینت آماده; مهندسی برق فصل 8 کنترل الکتریکی

پاورپوینت آماده;  مهندسی برق فصل 8 کنترل الکتریکی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 8 اسلاید

فصل هشتمکنترل الکتریکی مهندسی برق مهندسی برق کنترل الکتریکی EMF برگشت از هر فاز در فصل 7 محاسبه گردیده شد.تولیدات گشتاور احتیاج به کنترل الکتریکی از
جریان ها در هر سیم پیچ فاز موتور دارد.
در این قسمت گشتاور تولید شده در یک موتور مغناطیسی پایدار در مدارات الکتریکی قدرت مورد مطالعه می با شد.
در حالیکه این مدارها نیاز های ذاتی هستند و آنها می توانند نیازهای اصول اولیه از موتور را برآورده کنند.
به همین دلیل توجه این فصل به این است که نیازهای موتور نسبت به کدام تولیداتی است که سیستمهای الکترونیکی قدرت می تواند داشته باشد 8-1)اساس تولیدات گشتاوربرای تولید کردن گشتاور باید تمام اصول را رعایت کرد که این اصول بر گرفته از کاملترین علوم و مفاهیم انرژی که در ابتدای فصل 3 وبا (3.43) شرح داده شد می باشد.هر سیم پیچ فاز موتور از یک قسمت مقاومتی و یک قسمت القایی ویک برگشت تشکیل شده است. کنترل الکتریکی گشتاور   گشتاور کنترل الکتریکی   ,Wr های برگشت با سرعت خطی EMF اینکه بزرگی هستند.بر طبقA,B,C های برگشت در بخش 8-1 می تواند به صورت زیر باشد . EMF گشتاور کنترل الکتریکی مهندسی برق کنترل الکتریکی مهندسی برق کنترل الکتریکی مهندسی برق کنترل الکتریکی