پاورپوینت آماده; نقد

پاورپوینت آماده; نقد

پاورپوینت آماده;  نقد

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 21 اسلاید

شناخت نيمه شفاف تحليل مبلمان سبك و
دم دستي
رنگ زرشكي حس گرم بيشترين وسعت المان(تخت) 0.8m 0.4m 0.75 0.4 0.1.2 تحليل


المان : پرده محرميت-سازمان دهنده
تخت خواب تحليل نتيجه گيري M10 5m سيركوله انتها فضاي دنج و مسلط به تمام فضا ورودي
فضاي عمومي ودم دستي فضاي خواب شناخت void 0.4m 0.8m 0.9m تحليل


نتيجه گيري شومينه طبقه دوم ورودي فضاي
عمومي فضاي دنج شناخت 1.2m 0.4m 0.7m 0.8m تحليل نتيجه گيري شناخت تحليل نتيجه گيري شناخت موضوع: تك فضا
(آشپزخانه) تحليل 0.6M 0.6M 0.8 M 0.6M 0.2M 0.4M نتيجه گيري شناخت موضوع: المان شهري شناخت موضوع: ويلا تابستاني تحليل تحليل