پاورپوینت آماده; هليله

پاورپوینت آماده; هليله

پاورپوینت آماده;  هليله

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 24 اسلاید

بِسم اللّه الرَحمنِ الرَحیم بنام معمار دو عالم
هُوَالّله اخالِقُ الباریُ المُصَوِر....
اوست خدای آفریننده عالم امکان وپدیدآورنده جهان وجهانیان نگارنده صورت خلقان.... شناسايي روستا : نام روستا : هليله موقعيت : اين روستا در12كيلومتري جنوب بوشهر درمجاورت نيروگاه اتمي قراردارد
درقسمت شمال شرقي كمپ صدف ،در غرب دريا، درشمال گندمزارهاي
هليله ودرجنوب شرقي روستا نيروگاه اتمي قرار دارد . اين روستادر قديم با نامهاي بيدشهر يا(بيشهر)وهزارمردان بوده نيروگاه اتمي بوشهر گندمزارهاي هليله كمپ صدف نقل شده در زمان محمدشاه قاجار يكي از عاملان دريابيگي براي گرفتن ماليات بدان جا آمده و سراغ نام محله را از مردم ميگيرد به وي مي گويند نام اينجا بي شهر (بيدشهر) است. او مي گويد جا دارد نام حليله را بجاي بيدشهر بر روي آن بگذارند زيرا منطقه اي سرسبز و حاصلخيز است و بانام بيد شهر هيچ خوانايي ندارد . وجه تسميه : هليله : زميني كه باران خورده و زمينهاي اطرافش خشك باشد . شهر بي شهر به علت وجود هزار مرد جنگاور و آماده به خدمت به هزار مردان معروف شده اين شهر تا زمان آخرين پادشاه ساساني يزد گرد سوم آباد و پر رونق بوده است و پس از آن در اثر نفوذ دين مبين اسلام به ايران و سقوط بي شهر (بوشهر قديم ) در اثر حملات حكم بن ابي العاس و تصرف بي شهر ساكنان آن شهر بر طبق گفتار باز ماندگان سرزمين بي شهر (هزار مردان ) عده اي زيادي به شهر يزد كوچ و نقل مكان نموده اند. عوامل موثر بر استقرار روستا : از مهمترين عوامل موثر در استقرار اين روستا؛دريا،زمينهاي حاصلخيز و چاههاي آب شيرين را ميتوان نام برد.
به دليل وجود دريا تمام خانه هاي اين روستا به صورت خطي ودر كنار نوار ساحلي شكل گرفته بود .
هليله از نظر كشت و توليد انگور در چاه و ديگر محصولات مانند انجير پنبه خرما گندم وجو،گوجه فرنگي،كاهو،تنباكو،سبزيجات وصيفي جات و..... جايگاه ويژه اي داشته است. مردم هليله كار دامداري و پرورش مرغان خانگي را در كنار ريسندگي و بافندگي ودريانوردي وصيادي انجام مي داده اند. با امدن نيروگاه اتمي در دهه پنجاه خورشيدي تمام زمين ها و مزارع حاصلخيز زير تاسيسات نيروگاه قرار گرفت وحيات
كشاورزي مردم بسر آمد . باغهاي انگور با اين حال آمدن نيروگاه بخش زيادي از باغ هاي خرما از بين رفته و هليله از اوج سقوط كرد وجز چند مزرعه محلي چيزي باقي نماند و مردمي كه زماني توليد كننده همه محصولات بوشهر و حومه بودند به توليدات ديگران نيازمند شدند و حتي دامداري هم آرام آرام رونق خود را از دست داد .
به گفته ساكنان دراين روستا چاههاي آب شيرين به فاصله 50متري ازساحل وجود داشته و آب بوشهر نيز از اين منطقه تأمين مي شده .
يكي از چاههاي
آب شيرين دست باف ها عبارتند از: زنبيل ، كفه ، كركر ، سيلك ، تك ، قراغه ، تويزه ، سفره پيشي ، كلاه ، پرونگ و وسايلي كه براي بازي بچه ها از پيش دل نخل مانند اشكندي مي بافتند. در اكثر نقاط حريم 60متري ساحل حفظ نشده بررسي عوامل اقليمي بر معماري روستا انواع بادهاي محلي برو
پنجه
تويبه
سهيلي
شهرين
غيوب
كوختي
ليمر
لچيزب
نعشي رطوبت 80_75

دما 36_35 باد 75 در 15 خرداد ماه مي وزد و غوره را از حالت اوليه بير